KUYUM TİCARETİ YAPANLARIN YETKİ BELGESİ ALMALARI İÇİN SON TARİH 31/12/2021

01 Aralık 2021

KUYUM TİCARETİ YAPANLARIN YETKİ BELGESİ ALMALARI İÇİN SON TARİH 31/12/2021
 
14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca, münhasıran işlenmiş altın ya da işlenmiş altın ile birlikte diğer kuyum alımı ve perakende satımına yönelik faaliyette bulunan işletmelerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar https://ktbs.ticaret.gov.tr/  internet adresinden (Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi) Ticaret İl Müdürlüğüne başvurarak Kuyum Ticareti Yetki Belgesi alması gerekmektedir.
 
 
KUYUM TİCARETİ YETKİ BELGESİ  İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Meslek Odasına Kayıtlı Olunması(Nace Kodu:47.77.01 yada 47.77.05)
  2. Gelir Veya Kurumlar Vergisi Mükellefi Olunması (Nace Kodu:47.77.01 yada 47.77.05)
  3. Ve Yetki Belgesi Başvuru Tarihi İtibarıyla Vergi Dairesine Vadesi Geçmiş Borcunun Bulunmaması,
  4. Ustalık Belgesi(Kuyumcunun ilgili ustalık belgesine sahip olması)
  5. Sgk Tescil Ve Hizmet Dökümü(Kuyumcunun ilgili ustalık belgesi yoksa, kuyum işletmesinin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili ustalık belgesine sahip olması)
  6. Adli Sicil Belgesi

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR.
 
Kuyumcuların;
1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
2) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
3) Kasten işlenen suçlardan dolayı toplam beş yıldan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, haksız mal edinme, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
4) Gelir veya Kurumlar Vergisinde kayıtlı olan işyeri adresi ile Meslek Odasına kayıtlı olan işyeri adresinin aynı olmalı,
5)Kuyumcunun ustalık belgesine sahip olması durumunda SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜNE GEREK YOKTUR.

BAŞVURULAR

- Yetki Belgesi başvurular için Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi ktbs.ticaret.gov.tr adresinden   
  yapılacaktır. 
- Hiçbir şekilde elden başvuru kabul edilmeyecektir. 
- Başvuru sonucu yine bu sistem üzerinden olacaktır.
 
 Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.