İL MÜDÜRÜMÜZ GÖREVE BAŞLADI

21 Aralık 2023Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünde Şef kadrosunda Şube Müdürlüğü görevini tedviren yürütmekte iken Şef ünvanı ile Müdürlüğümüze atanan ve Bakanlık Makamının 01.12.2023 tarihli ve 202 sayılı onayı ile Giresun Ticaret İl Müdürlüğü görevini 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86’ncı maddesi uyarınca vekâleten yürütmesi uygun görülen Meltem Saniye ERCİYAS 08.12.2023 tarihi itibarıyla görevine başlamıştır.

Giresun Ticaret İl Müdürü Vekili Meltem Saniye ERCİYAS, 1972 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünde eğitim almış ve 1993 yılında mezun olmuştur.

Memuriyet hayatına 1994 yılında Ziraat Bankası Sistem Servisleri Genel Müdürlüğünde Bilgisayar İşletmeni olarak başlamış olup daha sonra Şef Muavini ünvanını almıştır. 2002 yılında özelleştirme kapsamında (mülga) Gümrük Müsteşarlığına ataması yapılmış, 2002-2009 yılları arasında (mülga) Antalya Gümrükleri Başmüdürlüğünde, 2009-2017 yılları arasında (mülga) UIudağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde, 2017 yılından bugüne kadar Personel Genel Müdürlüğünde görev yapmıştır.

İl Müdürü Vekilimiz Meltem Saniye ERCİYAS, evli ve 1 çocuk annesidir.