KOOPERATİF GENEL KURUL TOPLANTILARI ERTELENDİ

18 Mart 2021

Bakanlığımız Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 12.03.2021 tarih ve 62261830 sayılı yazısına istinaden, Bakanlığımız yetki alanında bulunan kooperatiflerin genel kurul toplantıları hakkında alınan Bakanlık Makamının 11.03.2021 tarihli onayı çerçevesinde,
                     
- Kooperatiflerin olağan genel kurul toplantılarının kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve çıkabilecek zararların önüne geçebilmek amacıyla 30.04.2021 sonrasına ertelenmesine,
  
- Ertelenen olağan genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde (31.07.2021 tarihine kadar) yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesine,   

- Bu süre içerisinde Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının belirlediği kurallara uymak şartıyla sorumluluk yönetim kurulunda veya çağrıyı yapan organda olmak üzere, ilin toplantı tarihinde ''çok yüksek riskli'' grupta yer almaması ve toplantıya ilgili Valilikçe izin verilmesi halinde olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılabilmesi uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Öte yandan, yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantıları, 2020 yılı olağan genel kurul toplantıları ile ayrı ayrı yapılabileceği gibi kooperatif yönetim kurullarının tercihine göre, toplantılarda geçirilecek zamanın daha kısa tutulması ve toplantıların daha hızlı bitirilmesi bakımından birleştirilerek de yapılabileceği, olağan genel kurul toplantılarının birleştirilerek yapılması durumunda, toplantıya ilişkin tek çağrı yapılması ve tek gündem hazırlanması, gündeme her iki yıl için görüşülmesi gereken konuların ayrı maddeler halinde eklenmesi, toplantıya ilişkin tek tutanağın düzenlenmesi ve temsilci ücretinin tek yatırılması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.