KOOP-DES PROJESİ KAPSAMINDA HİBE DESTEĞİ ALAN S.S. TAMZARA KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ İLE HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.

21 Ekim 2020

         Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir.
            Bu doğrultuda; KOOP-DES Programı çerçevesinde ortaklarının tamamını kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden S.S. Tamzara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin, Ticaret İl Müdürlüğüne sunmuş olduğu Makine ve Ekipman Alımı Projesi için hibe desteği başvurusu, İl Proje Komisyonunun yapmış olduğu inceleme ve değerlendirme sonucunda yeterli puanı alarak  Ticaret Bakanlığı Merkez Komisyonu tarafından onaylanmış ve Ticaret İl Müdürü Ali YILDIRIM ile  S.S. Tamzara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu arasında 20.10.2020 tarihinde Hibe Sözleşmesi imzalanmıştır.
           Ticaret İl Müdürü Ali YILDIRIM “İlimiz için hayırlı olmasını, gerekli desteği kendilerine sağlayacaklarını” dile getirdi.