İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yetki Belgesi Alacakların Dikkatine !

27 Ekim 2020
 
          15 Ağustos 2020 tarih ve 31214 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 09 Eylül 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile, işletmelere verilen süre 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldığından, İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden yapmış olduğunuz yetki belgesi başvurunuzun reddedilmemesi ve işletmenize yetki belgesi verilebilmesi için gerekli olan başvuru evrakları aşağıda yer almaktadır.
 
 

Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar:

  1. Meslek odasına kayıtlı olunması,
  2. Vergi mükellefi olunması,
  3. İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
  4. Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki faaliyet konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,
  5. 18 yaşını doldurmuş olması,
  6. En az lise mezunu olması, (15.08.2020 tarihi itibarıyla vergi kaydı ya da oda kaydı bulunanlar için lise mezunu olma şartı aranmaz.)
  7. İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile  İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
  8. Konkordato talebinde bulunmamış olması,
  9. Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,
  10. Mesleki yeterlilik belgesine (seviye 5) sahip olması gerekir.

Sisteme Yüklenmesi Gereken  Belgeler:

          1. Mesleki Faaliyet belgesi (Oda Kayıt Belgesi),
          2. Diploma veya öğrenim belgesi, (15.08.2020 tarihi itibarıyla vergi kaydı ya da oda  
              kaydı bulunanlar için lise mezunu olma şartı aranmaz.)
          3. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı,
          4.İ şletme ruhsatı 09/06/2020 tarihinden önce alınmışsa yetkili idareden alınacak
              uygunluk yazısı.
          5. Taahhütname
 
NOT:     İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilme süresinin Temmuz 2021 tarihine kadar
              uzatılması nedeniyle 09.06.2020 tarihinden sonra ruhsat alamayan işletmelere,
              Temmuz 2021 tarihine kadar ruhsat ya da uygunluk belgesini getirme taahhütünde
               bulunmaları karşılığında Yetki Belgesi düzenlenebilir. (TAAHHÜTNAME)
            6. Vergi Levhası/Vergi Mükellefiyet Belgesi
            7. İhale Durum Belgesi/İflas-Konkordato Belgesi
  
BAŞVURULAR:

Yetki Belgesi Başvurular İçin İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi iets.gtb.gov.tr Adresinden Yapılacak.
 
AYRINTILI BİLGİ İÇİN: GİRESUN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
(TEL: 0 454 260 00 27 )
 
İştigal Konuları Arasında İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Faaliyetinin Nace Kodları:  451111, 451112, 451113, 451114, 451901 ve 451902


 İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ HAKKINDA YÖNETMELİK Son Güncelleme (15 Ağustos 2020)