KOOPERATİF TOPLANTILARI İÇİN DUYURU !

13 Nisan 2021

      İlimizde bulunan ve olağan genel kurul toplantıları ertelenen kooperatiflerin; Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 07.04.2021 tarih ve 63025491 sayılı yazısına ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30.03.2021 tarih ve 27 sayılı kararına istinaden, 3 ay içerisinde,  30.04.2021- 31.07.2021 tarihleri arasında olmak üzere, kişi başına 8 metre kare alan bırakmak, aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere, kooperatif yetkilileri tarafından her türlü tedbir alınarak yapılmasına karar verilmiştir. 
 
     Öte yandan, yapılamayan 2019 yılı olağan genel kurul toplantıları, 2020 yılı olağan genel kurul toplantıları ile ayrı ayrı yapılabileceği gibi kooperatif yönetim kurullarının tercihine göre, toplantılarda geçirilecek zamanın daha kısa tutulması ve toplantıların daha hızlı bitirilmesi bakımından birleştirilerek de yapılabileceği, olağan genel kurul toplantılarının birleştirilerek yapılması durumunda, toplantıya ilişkin tek çağrı yapılması ve tek gündem hazırlanması, gündeme her iki yıl için görüşülmesi gereken konuların ayrı maddeler halinde eklenmesi, toplantıya ilişkin tek tutanağın düzenlenmesi ve temsilci ücretinin tek yatırılması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
    
     Kamuoyuna saygı ile duyurulur.