Kooperatif Genel Kurul Toplantıları 01.03.2021 Tarihine Kadar Ertelendi.

02 Aralık 2020

      Daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarih ve 80 sayılı kararına istinaden, 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin, (genel kurul toplantıları dahil) İçişleri Bakanlığının (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı genelgesi ile Giresun İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28.11.2020 tarih ve 94 sayılı kararı doğrultusunda, 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.
          Kamuoyuna saygı ile duyurulur.