2024 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

21 Aralık 2023

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliğinin “Başvuruların değerlendirilmesi” başlıklı 18. maddesinde yer alan “(1) … İl müdürlükleri tarafından her yıl aralık ayının son işgününe kadar başvuruların değerlendirilmesi ve listenin hazır hale getirilmesi zorunludur. (4) Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir. (5) Başvuruların neticeleri, il müdürlüklerinin Bakanlığın internet sitesinde kendilerine ayrılmış olan internet sayfalarında başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.” hükümleri doğrultusunda oluşturulan bilirkişi sicil listesine aşağıda yer alan linkten ulaşılabilir.
 
2024 Yılı Giresun Tüketici İl Hakem Heyeti Başkanlığı Bilirkişi Sicil Listesi için tıklayınız.