2023 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

04 Nisan 2023

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği kapsamında  ''Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri taşımadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir. Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir. Yemin beyanı alınan bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2022 tarihine kadar Giresun Ticaret İl Müdürlüğünün internet sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru TEBLİĞ yerine geçer.''  hükmü gereği ilimizde Tüketici Hakem Heyetinde görev verilebilecek bilirkişi listemiz yayımlanmış bulunmaktadır.
 
2023 Yılı Giresun Tüketici Hakem Heyeti Sicil Listesi için TIKLAYINIZ.