2019 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPAMAYAN KOOPERATİFLERİN DİKKATİNE !

18 Şubat 2021

          Daha önce İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarih ve 80 sayılı kararına istinaden, 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin, (genel kurul toplantıları dahil) İçişleri Bakanlığının (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı genelgesi ile Giresun İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28.11.2020 tarih ve 94 sayılı kararı doğrultusunda 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmişti.
         
          Bakanlığımızın (Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü) 07.12.2020 tarih ve 59576537 sayılı yazısında ise kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantıları 31.01.2021 tarihine kadar ertelenmiş, ertelenen genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmesi uygun görülmüştür.
         
        Bu kapsamda 2019 hesap yılı genel kurul toplantısını düzenleyemeyen kooperatiflerin olağan genel kurul toplantılarını 01.03.2021 tarihinden itibaren 30.04.2021 tarihine kadar yapması gerekmektedir.
         
                Kamuoyuna saygı ile duyurulur.